วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Value Junior TH.jpg

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ประกอบกิจการผลิต และ ค้าเครื่องประดับกาย ที่ทำจากอัญมณี ประเภท โลหะ พลาสติก กระดูกสัตว์ ทอง นาค เงิน รวมทั้งวัตถุทำเทียมดังกล่าวได้กำหนด จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ และพัธกิจดังนี้

จุดประสงค์

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 1998 เพื่อผลิตเครื่องประดับที่มีรูปแบบหลากหลายที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม และให้บริการในระดับที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจส่งต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

วิสัยทัศน์

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด คือผู้นำในอุตสาหกรรมการเจาะร่างกาย และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับที่ยอดเยี่ยม มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และผลิตเครื่องประดับมีคุณภาพสูงปริมาณมาก พนักงานของเรามีความสุข มีความรู้ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ในเวลาเดียวกันพนักงานรับผิดชอบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคมของพวกเขาด้วย

พันธกิจ

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายที่ต้องการมากที่สุดของการเจาะร่างกาย และเครื่องประดับแฟชั่น ในราคาและเวลาที่แข่งขันได้ตามความต้องการของตลาด เรามีการตรวจสอบการดำเนินงานตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า และพนักงานของเรามีความสุข สายผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรม เครื่องประดับของเรามีคุณภาพสูง และเราทำตามมาตรฐานสุขภาพ และความปลอดภัย เรามุ่งมั่นต่อประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน