ข้อความบรรยายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์  และพันธกิจดังนี้

วิสัยทัศน์

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด คือผู้นำในอุตสาหกรรมการเจาะร่างกาย และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับที่ยอดเยี่ยม มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และผลิตเครื่องประดับมีคุณภาพสูงปริมาณมาก พนักงานของเรามีความสุข มีความรู้ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ในเวลาเดียวกันพนักงานรับผิดชอบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคมของพวกเขาด้วย

พันธกิจ

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายที่ต้องการมากที่สุดของการเจาะร่างกาย และเครื่องประดับแฟชั่นในราคา และเวลาที่แข่งขันได้ตามความต้องการของตลาด เรามีการตรวจสอบการดำเนินงานตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าและพนักงานของเรามีความสุข สายผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรม เครื่องประดับของเรามีคุณภาพสูง และเราทำตามมาตรฐานสุขภาพ และความปลอดภัย เรามุ่งมั่นต่อประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน