Carbon footprint

รู้หมือไร่  คาร์บอนฟุ๊ตปริ้นท์คืออะไร แล้ว “ ทำไม ” บริษัทฯ ของพวกเรา ถึงทำคาร์บอนฟุ๊ตปริ้นท์ แล้วคาร์บอนฟุ๊ตปริ้นท์ คือ รอยเท้าของคาร์บอนหรอ สงสัยล่ะสิ? เราเองก็ไม่รู้เหมือนกัน งั้นเราลองมาหากันดีกว่าว่า คาร์บอนฟุ๊ตปริ้นท์ คืออะไร และทำไมองค์กรเราถึงทำ

คาร์บอนฟุ๊ตปริ้นท์หรือรอยเท้าคาร์บอน คือ ปริมาณของแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต และบริการขององค์กรทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การขนส่ง การใช้พลังงาน การใช้ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งการไม่แยกขยะของพวกเราก็สามารถทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกได้ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศวิทยา ระบบเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพ เช่น น้ำท่วม อากาศแปรปรวน แห้งแล้ง สัตว์ และพืชผลล้มตาย นอกจากนั้นมนุษย์อย่างเราก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และล้มป่วยมากขึ้นด้วย

Carbon-Footprint-Calculator

จะเห็นได้ว่า คาร์บอนฟุ๊ตพริ้นต์นั้นใกล้ตัวของเรามาก เพราะปัจจุบันทุกคนเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างน้อยตื่นเช้ามา เราอาบน้ำ แปรงฟัน ก็เป็นผู้ปล่อยก๊าซสเรือนกระจกแล้ว ซึ่งเราสามารถลดการปล่อยกระเรือนกระจกได้ โดยวิธีง่ายๆที่สุดและใกล้ตัวคือ  ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว ที่นี้พอนึกออกละว่า ทำไมองค์กรต้องทำ คาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์ ละ เพื่อนๆลองคิดดูซิ เพราะมาคำตอบแต่ละคน คงแตกต่างกันไปแน่ๆ ลองไปนึกดูแล้วกัน ไว้มาเฉลยรอบหน้าละกัน