ความภูมิใจในหน้าที่

จากการทำงานที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคมากมาย ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์ปัจจุบัน ต้องปฏิบัติงาน และประสานงานร่วมกับบุคลากรต่าง ๆ และนับว่าเป็นโอกาสดีที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในบริษัทแห่งนี้ ทำให้ดิฉันได้รับโอกาสมากมาย เช่น ก้าวเข้าครั้งแรกตั้งแต่เริ่มเป็น STAFF จนถึงตำแหน่ง LEADER และตำแหน่ง ADMIN

Copy-of-IMG_035

บริษัทได้ให้โอกาศ และประสบการณ์การเรียนรู้อีกทั้งเห็นศักยภาพในการทำงานจนล่าสุดได้เลื่อนตำแหน่งเป็น MANAGER ได้รับความรู้คำแนะนำจากผู้บริหารงานระดับสูงในเรื่องการทำงาน การสือสาร และการควบคุมงาน เป็นต้น ทำให้ดิฉันมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ประกอบกับตัวดิฉันเอง อาศัยความพยายามวิริยะอุตสาหะ และอดทนในการทำงาน และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความซื่อสัตย์ในการทำงาน ทำให้ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด

คติประจำใจในการทำงาน

ผู้ไม่มีแผล คือ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

IMG_4451