โปรแกรมที่ชอบที่สุดในการทำงาน

ในการทำงานทางด้านกราฟิกในบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีทั้งทำแคตาล็อคสินค้า เพจนำเสนอสินค้าต่าง ๆ รวมถึงทำรูปนำเสนอสินค้าบนเว็ปไซต์ของบริษัทอีกด้วย โปรแกรมที่ใช้ในการทำงานมีหลัก ๆ 3 โปรแกรมด้วยกัน คือ Adobe Photoshop, Adobe InDesign และ Adobe Illustrator

ในการนำเสนอสินค้าต่าง ๆ นั้นจะต้องมีตัวอย่างการใช้งานของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่างานชิ้นนี้ใช้งานอย่างไร ในบางครั้งสินค้าที่เราจะนำเสนอลูกค้ายังไม่มีตัวอย่างที่จะนำมาถ่ายรูปกับนางแบบ แต่เรามีรูปชิ้นงานอยู่แล้ว จึงต้องมีการตัดต่อชิ้นงานเข้าไปในรูปของนางแบบ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้และฉันชอบคือ Adobe Photoshop หรือ PS นั่นเอง

Adobe Photoshop ถือเป็นโปรแกรมตัดต่อรูปภาพอันดับหนึ่งที่คนทั่วไปรู้จัก เพราะเราสามารถทำให้คนที่ไม่สวยให้ดูดีขึ้นได้ ตัดต่อในสิ่งที่เป็นจินตนาการได้ สร้างให้เกิดความสวยงาม สร้างรูปภาพธรรมดาให้พิเศษได้ ดังนั้น ทางบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด จึงมุ่งเน้นการนำเสนอที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ แม้จะเป็นเพียงแค่การนำเสนอเล็ก ๆ ก็ตาม

p1
p2