คุณลักษณะของพนักงานที่เป็นที่ต้องการขององค์กร

10 ปีเต็มที่ได้ทำงานที่บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ ได้เรียนรู้ ได้ทดลอง ได้ประสบการณ์เยอะมากค่ะ ทำให้ได้ข้อคิดในการทำงานหลายอย่าง เช่นจะทำอย่างไรให้ทำงานอย่างมีความสุขทั้งตัวเอง และองค์กร Win Win ทั้งคู่ ระบบบริหารที่นี่มีเยอะมาก เพราะเป้าหมายของเราคือการเป็นที่ 1 ในธุรกิจเครื่องประดับการเจาะร่างกาย ดังนั้นจึงได้ลองเขียนคุณสมบัติของพนักงานที่เป็นที่ต้องการขององค์กรว่าองค์กรต้องการพนักงานแบบไหน มีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อเข้ามาทำงานในองค์กร

มีความรับผิดชอบสูง พนักงานที่มีความรับผิดชอบสูง มอบหมายงานอะไรให้ก็พยายามที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จ รวมทั้งสามารถเชื่อใจ และไว้ใจได้ในการเข้ามาช่วยให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ ภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งเทคโนโลยี และความเจริญต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย และองค์กรเองก็ต้องรับเอาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในองค์กรอยู่เสมอ เช่นการสร้างแอพลิเคชั่นต่าง ๆ มาใช้ในองค์กร วิธีการทำงานแบบใหม่ที่มีการปรับลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และต้นทุนโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ

มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่นี่เปิดให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเต็มที่ จากที่ผ่านมามีทีม creative thinking แอพลิเคชั่น และกล่องแสดงความคิดเห็นตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ทั้งด้านออกแบบสินค้า คิดสร้างสรรค์ด้านวิธีการทำงาน ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร

สื่อความได้ดี มีการฝึกทักษะการสื่อสารที่ดี มีทีม communication ที่มีหน้าที่กรองสารเพื่อความถูกต้องการสื่อออกไป อีกทั้งช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุม ทำให้สารที่สื่อออกไปมีประสิทธิภาพ

มีใจรักที่จะทำงานและต้องการประสบความสำเร็จ พนักงานที่มีความรักที่จะทำงาน รักที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไม่ใช่ทำงานแบบขอไปที ทำเพราะจำเป็น หรือต้องทำ โดยที่ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรซ่อนอยู่ในการมาทำงานเลย

คุณสมบัติ 5 ประการข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่องค์กรต้องการพนักงานแบบนี้ นอกจากองค์กรแล้ว ตัวพนักงานเอง ถ้าได้เห็น และเข้าใจว่าองค์กรต้องการพนักงานแบบไหนเข้ามาทำงาน ก็น่าจะช่วยให้ท่านสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นที่ต้องการขององค์กรได้ไม่อยาก ถ้าอยากเป็นที่ต้องการตัวจริง ๆ ก็คงต้องเริ่มพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติอย่างน้อย 3 ใน 5 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น

IMG_4-1