การทำงานอย่างไรให้มีความสุข

การกล่าวคำทักทายตอนเช้า เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการกล่าวทักทายทุก ๆ คน ในที่ทำงานด้วยคำว่า “สวัสดีค่ะ” พร้อมด้วยรอยยิ้ม แล้วเมื่อเราได้การตอบรับกลับจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานเช่นกัน ความสุขเกิดขึ้นได้เสมอแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เสมือนกับการสร้างมิตรที่ดี การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ไม่แบ่งแยก เพราะคนส่วนใหญ่มักจะบ่นเบื่อเรื่องงาน เรื่องสภาพแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่าพยามยามเปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีการตอบสนองต่อพวกเขาได้ อย่าให้การกระทำของคนอื่นมามีผลต่อตัวเรา

ปัญหาที่พบในที่ทำงานจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ทำให้การทำงานอาจจะล่าช้า ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน ปัญหาเหล่านี้แก้ไขโดยการจัดประชุมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายเดียวกัน ส่วนบรรยากาศในการทำงานเป็นกันเอง มีหัวหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเราเจอปัญหา มีผู้บริหารที่คอยให้คำแนะนำในเรื่องงาน และมีการจัดสัมนาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในองค์กร ความสามัคคี

คติในการทำงาน คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งดีดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา

office-1701161_1920