ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน

ถ้าพูดถึงการทำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรนั้น เริ่มต้นในปีแรก ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วเราทำมาครบ 2 ปีแล้ว ซึ่งก็มีโครงการที่จะทำต่อไป การทำนั้นทำให้บริษัทฯ ได้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับมากมาย ทั้งจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน แม้กระทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เราตั้งอยู่ ได้เห็นความร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน การดูแลกัน อาทิ เช่น บริษัทฯ ได้ก่อตั้งชมรมฟุตบอลมานาน ในแต่ะละปี จะมีเด็ก ๆ เข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในชุมชนเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก การก่อตั้งชมรมนี้มาจากแนวคิดของผู้บริหารระดับสูง ท่านนี้ก็คือ คุณโอเฟอร์ อาวิแดน ท่านเป็นนักบุกเบิกการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล จากแนวคิดของท่านคืออยากเห็นเด็ก ๆ มีสุขภาพที่ดี ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน มาทำกิจกรรมร่วมกัน ลดการมั่วสุมของเด็กในชุมชนได้มาก ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน ในขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งได้เห็นถึงรอยยิ้มของเด็ก ๆ และผู้ปกครองเข้ามาบริษัทฯ มากขึ้น จะเห็นว่าในช่วงเย็น ๆ ของวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ จากที่บริษัทฯ มีพื้นที่สนามฟุตบอลจาที่เงียบ ๆ ปัจจุบันครึกครื้นเต็มไปด้วยเสียงเด็ก ๆ และผู้ปกครอง เข้ามาออกกำลังกาย และดูบุตรหลานของตนเองฝึกซ้อมฟุตบอล นี้แค่กิจกรรมเพียงอย่างเดียว ที่หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของการทำ ความรับผิดชอบต่อสังคม เท่านั้น