ความรู้สึกที่ได้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2562

ความรู้สึกของการได้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็ก ที่บริษัทฯ จัดให้กับน้องๆ  ณ  มูลนิธิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย จ.นครปฐม ในครั้งนี้
 

รู้สึกประทับใจตั้งแต่พิธีต้อนรับจากน้องๆ โดยการแสดงดนตรีไทย เพื่อต้อนรับพวกเรา ที่มาจากบริษัท สลาแมนเดอร์ฯ ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก  “สร้างรอยยิ้ม อิ่มความสุข”  ให้กับน้องๆ   และขอชื่นชม มูลนิธิฯ ที่ดูแลและเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และให้ประสบการณ์ที่ดีกับน้องๆ   เช่น การแสดงดนตรีไทย, การเปิดโอกาสให้โค้ชได้เข้าไปสอนเทควันโดให้กับน้องๆ เพื่อให้น้องๆ ได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง และมีทักษะที่ดี สอนให้น้องๆ ประดิษฐ์งานจากขวดและวัสดุรีไซเคิล เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีมูลค่า สามารถนำไปจำหน่ายได้

 

ขอขอบคุณบริษัท สลาแมนเดอร์ฯ ที่เห็นความสำคัญของน้องๆ  จัดกิจกรรมให้น้องๆ ได้รับความสุข ความสนุกสนาน ให้พี่ๆ ได้มีโอกาสเติมเต็มความรัก ความอบอุ่น และสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ  และมีความสุขในฐานะของ “ผู้ให้”