การส่งเสริมทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยนวมินทรา คณะแพทย์ศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการศึกษาดูงาน ให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อศึกษาดูงานในการประกอบธุรกิจในแต่ละกระบวนการ

(อ่านต่อ…)

กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษในชุมชน

สังคมทุกวันนี้ การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ และสังคมไทยในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการใช้

(อ่านต่อ…)

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

(อ่านต่อ…)