บทความที่ดี

บทความที่ดี

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน

(อ่านต่อ…)

ในปี 2564 บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้แสดงความมุ่งมั่นในการลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม

(อ่านต่อ…)

บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ ตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกของเรา เราจึงทำการประเมินวัฏจักรชีวิต

(อ่านต่อ…)

บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ เลือกใช้ถุงซิปแบบ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic)มาใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(อ่านต่อ…)

ของขวัญวันเกิดที่บริษัทมอบให้แก่พนักงาน สามารถใช้แทนถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้

(อ่านต่อ…)

โรงยิม สลาแมนเดอร์ เปิดให้บริการแก่พนักงานและคนในชุมชน ผู้ที่รักในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

(อ่านต่อ…)

ความรู้สึกของการได้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็ก ที่บริษัทฯ จัดให้กับน้องๆ  ณ  มูลนิธิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย จ.นครปฐม ในครั้งนี้

(อ่านต่อ…)

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณบริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ ที่จัดให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

(อ่านต่อ…)

พอรู้ว่าทางบริษัทจัดกิจกรรมช่วยโลกช่วยสร้างฝายชะลอน้ำ เราตื่นเต้นมากเพราะรู้สึกจะได้ช่วยโลกใบนี้ด้วยสองมือของเรา

(อ่านต่อ…)

ถ้าพูดถึงการทำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรนั้น เริ่มต้นในปีแรก ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

(อ่านต่อ…)

เราทราบดีว่าการสอนด้วยการพูดให้จดอาจจำได้ไม่หมด เพราะไม่เห็นภาพรวมของงาน มองภาพไม่ออก ตามไม่ทัน งง

(อ่านต่อ…)

การกล่าวคำทักทายตอนเช้า เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการกล่าวทักทายทุก ๆ คน ในที่ทำงานด้วยคำว่า “สวัสดีค่ะ” พร้อมด้วยรอยยิ้ม

(อ่านต่อ…)

ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลให้องค์กรควรตระหนักถึงเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และองค์กรบริษัทฯ” เพื่อให้เกิดแนวทางการ

(อ่านต่อ…)

10 ปีเต็มที่ได้ทำงานที่บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ ได้เรียนรู้ ได้ทดลอง ได้ประสบการณ์เยอะมากค่ะ ทำให้ได้ข้อคิดในการทำงาน

(อ่านต่อ…)

The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) เรียกกันย่อว่า SEDEX เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน

(อ่านต่อ…)

ปัจจุบัน ผู้คนหันมาให้ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษ พลังงาน หรือภาวะโลกร้อน ผู้บริโภคเริ่มมีคำถาม

(อ่านต่อ…)

ในการทำงานทางด้านกราฟิกในบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีทั้งทำแคตาล็อคสินค้า เพจนำเสนอสินค้าต่าง ๆ รวมถึงทำรูปนำเสนอ

(อ่านต่อ…)

ความประทับใจที่มีต่อบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารการจัดการ และความเอาใจใส่ระหว่างนายเจ้ากับลูกจ้าง โดยรวมจากการบริหาร

(อ่านต่อ…)

เราทำงานกันวันละ 8 ช.ม. ซึ่งเวลาทำงานกับเวลาที่อยู่บ้านนั้นใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้น บริษัทฯ เหมือนบ้านหลังที่สอง

(อ่านต่อ…)

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องประดับร่างกายมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การทำกิจกรรม

(อ่านต่อ…)

ฉันมีความรู้สึกดีกับบริษัทนี้ตั้งแต่ที่เข้ามาสมัครวันแรกที่มาเขียนใบสมัครที่ตึกเก่าชั้น 9 ฉันเห็นบริษัทฯ แล้วฉันคิดว่าจะไม่รับเข้า

(อ่านต่อ…)

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย จะเห็นจากการดำเนินงานภายใต้

(อ่านต่อ…)

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิตออกแบบ และจัดจำหน่ายเครื่องประดับร่างกาย บริษัทฯ ของเราได้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี

(อ่านต่อ…)

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิตออกแบบเครื่องประดับร่างกาย พูดถึงการผลิตก็ต้องมีการใช้พลังงานต่าง ๆ

(อ่านต่อ…)

จากการทำงานที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคมากมาย ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลาย ๆ ด้าน

(อ่านต่อ…)

สวัสดีค่ะ วันมาพบกับอีกหนึ่งความประทับใจ ในกิจกรรมดี ๆ นะคะ สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ มีกิจกรรมดี ๆ หลายอย่างค่ะ แต่วันนี้

(อ่านต่อ…)

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาพร้อมกับความประทับใจส่วนตัวนะคะ เพราะโดยทั่วไปเราจะเห็นว่ามีน้อยมาก ที่จะมีห้องสมุดภายในโรงงาน

(อ่านต่อ…)

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิต เครื่องประดับร่างกายถ้าพูดถึงการผลิต เราก็ต้องนึกถึง พนักงาน เครื่องจักร

(อ่านต่อ…)

1. ความหมายของ CSR Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

(อ่านต่อ…)

รู้หมือไร่  คาร์บอนฟุ๊ตปริ้นท์คืออะไร แล้ว “ ทำไม ” บริษัทฯ ของพวกเรา ถึงทำคาร์บอนฟุ๊ตปริ้นท์ แล้วคาร์บอนฟุ๊ตปริ้นท์ คือ

(อ่านต่อ…)

ความภาคภูมิใจของทีมงานสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ ทุกคนเปรียบเสมือนพลังมดด้วยพลังเล็ก ๆ ของมดที่ช่วยกันป้องกันอันตราย

(อ่านต่อ…)

การสร้างความสุขในที่ทำงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน โดยใช้ Happy 8

(อ่านต่อ…)

TPM

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องประดับร่างกาย ได้นำระบบ TPM มาใช้กับองค์กร เมื่อปี พ.ศ.2013

(อ่านต่อ…)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาวิกฤติด้านพลังงานยังเป็นประเด็นใหญ่ที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากมีปัจจัยด้าน

(อ่านต่อ…)

ตลอดชีวิตที่ผมทำงานมา ผมมักจะได้รับผิดชอบงานด้านคุณภาพเป็นหลัก อาจเป็นเพราะนิสัยผม ชอบคิด,พูด,เขียน ชอบสงสัย

(อ่านต่อ…)

บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่จำกัด  ได้จัดงานกีฬาสี  เพื่อสร้างความสามัคคี ไมตรีที่ดี ในการอยู่ร่วมกันภายในองค์กร

(อ่านต่อ…)

ความรู้สึกที่ได้เป็นคณะกรรมการ Happy work place การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร

(อ่านต่อ…)

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เป็นผู้นำเรื่องเครื่องประดับแบบการเจาะร่างกาย เป็นองค์ที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน

(อ่านต่อ…)

การออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน มีส่วนร่วมกับคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ ไม่ใช่ทำเพื่อองค์กร

(อ่านต่อ…)

กิจกรรมของบริษัทที่สนับสนุนการผลิตแบบ Lean มีหลายกิจกรรม โดยจะขอยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน 2 กิจกรรม

(อ่านต่อ…)

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ทำไปทำไม ทำแล้วได้อะไรปัจจุบันเราทราบดีแล้วว่า สิ่งแวดล้อมของโลก

(อ่านต่อ…)

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

(อ่านต่อ…)

ความรู้สึกของพนักงานดีเด่นปี 2558 ทุกครั้งที่เหนื่อยล้าหรือท้อแท้ กับงานที่ทำ ผมมักจะหลับตาและคิดถึงความรู้สึกครั้งแรก

(อ่านต่อ…)

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ทำไปทำไม  ทำแล้วได้อะไร สำหรับส่วนตัวแล้วคิดว่าการที่บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด

(อ่านต่อ…)

สำหรับการเริ่มต้นทักทายในครั้งแรกของเรา คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่แก่เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวสลาแมนเดอร์ทุกคนนะคะ

(อ่านต่อ…)

ผลิตภัณฑ์จิวเวอรี่ของบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ มีกันอยู่หลายรูปแบบ หลายสไตล์ มีหลากหลายให้ได้เลือกใส่

(อ่านต่อ…)