ผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่

การทำธุรกิจให้มีความสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินกิจการของบริษัทเท่านั้นในทางกลับกันในภาคของเศรษฐกิจ จะต้องมีการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการขอลูกค้าในทุกด้าน ดังนั้นทุกบริษัทจะต้องมีการทำเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เพื่อตอบโจทย์ในภาคของธุรกิจ โดยบริษัท สลาแมนเดอร์ฯ มีแนวความคิดในการที่จะนำนวัตกรรม มาพัฒนาในส่วนของกระบานการผลิต รวมถึงลักษณะของสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ใน 2 กลุ่ม ใหญ่ของการผลิตดังนี้

1. นวัตกรรมในกระบวนการผลิต : ในบริษัท สลาแมนเดอร์ ฯ มีกระบวนการผลิตใหม่ ตัวอย่างเช่น สินค้าในกลุ่ม Septum ที่ผ่านมา การใช้งานสำหรับลูกค้าอาจลำบาก และยากในการใช้งานเรื่องการล๊อค Septum เนื่องจากจุดล๊อคอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นยาก เราจึงมีการปรับปรุงวิธีการล๊อคเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของลูกค้า โดยทำระบบล๊อคให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

septum

2. นวัตกรรมในการผลิตภัณฑ์ : เนื่องจากแฟชั่นการเจาะจมูกเป็นที่นิยม แต่ลูกค้าบางกลุ่มไม่ต้องการที่จะเจาะร่างกาย เราจึงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใส่เครื่องประดับแบบเจาะจมูก แต่ไม่ต้องการเจาะร่างกาย และสะดวกในการใช้งานเรียกว่า Fake Septum เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ให้เลือกหลากหลายดีไซด์

Fake-Septum