ฝึกอบรมการทำเครื่องประดับและรับงานไปทำที่บ้าน

    - -

    - -
    - -