ด้านจิตอาสากับการบริจาค

บริจาคเงินกองทุนค่ารักษาพยาบาล

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้บริจาคเงินกองทุนรักษาพยาบาลให้แก่หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

(อ่านต่อ…)

ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ

(อ่านต่อ…)

ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์พุมะเดื่อ

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้นำผ้าป่าที่พนักงานร่วมกันทำบุญ ไปถวายสำนักสงฆ์พุมะเดื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(อ่านต่อ…)

มอบน้ำเกลือล้างแผล ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

การช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเรามีโอกาส ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย เราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ เราทุกคนภาคภูมิใจ

(อ่านต่อ…)

บริจาคสิ่งของ และมอบทุนการศึกษาให้เด็กโรงเรียนบ้านปาเกอะญอ

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ และมอบทุนการศึกษาให้เด็กโรงเรียน บ้านปาเกอะญอ จังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

(อ่านต่อ…)

บริจาค ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด โรงเรียน บ้านกระทุ่มล้ม

บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบโดยมุ่งเน้น จัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ

(อ่านต่อ…)

บริจาคคอมพิวเตอร์

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน

(อ่านต่อ…)

มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ

การพัฒนาชุมชน ถือเป็นวาระแห่งชาติในสังคมทุกวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร ในการจัดทำระบบมาตราฐาน

(อ่านต่อ…)

สานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ

การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ พนักงานทุกคนในบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผร่ต่อผู้พิการ

(อ่านต่อ…)

บริจาคโต๊ะสำนักงาน

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีความตระหนักดีว่า การส่งเสริมการศึกษาเป็นส่งสำคัญในทุก ๆ ด้าน

(อ่านต่อ…)

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนาในการสร้างห้องน้ำ

ห้องน้ำถือเป็นปัจจัยหลัก และสำคัญต่อเด็ก ๆ เมื่อทุนทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการสร้าง พลังประชาชนคนทำงานอย่างเราพร้อมช่วยกัน

(อ่านต่อ…)

มอบหลอดไฟให้กับชุมชน

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้บริจาคหลอดไฟของบริษัทฯ ให้ชุมชน ซึ่งมีตัวแทนชุมชนเข้ามารับเงินเป็นจำนวนมาก

(อ่านต่อ…)